+420 222 522 429

Mo-Fr 9:00 to 18:00

Rhodos

Description

Rhodos je velmi zvláštní ostrov. Je zde od všeho trochu – najdeme zde místa žijící turistickým ruchem, kde Vám nabídnou jakoukoliv myslitelnou zábavu, a zároveň jsou zde místa, kam turistický ruch ještě nezavítal a kde je překrásná pustá příroda a nedotčené pláže.

Co vidět

Staré město
-nachází se zde starobylá architektura, kavárny, řecké taverny a krámky
-nejvýznamnější částí je Collachium zabírající celou severní část
-hlavní dominantou je Velmistrovský palác, dnes je z něj archeologické muzeum
-krásná vyhlídka na město je z Clock Tower
Palác velmistra rytířů Rhodosu
-postavili ho ve 14. stol. Johanité, sloužil jako pevnost a obydlí rytířů
-bylo to také místo určené k obchodním a diplomatickým schůzkám a nábožesnké činnosti
-ve 30.letech 20. stol. byl přestavěn pro Benita Mussoliniho a krále Viktora Emanuela III.
Klášter Moni Tsambika
-nachází se na 300 m vysokém západním kopci mezi letoviskem Kalymbia a pláží Tsambika
-chodí se sem modlit ženy, které mají problémy s početím

Co dělat


Symi
Vyplouvá se v 9:30 z přístavu v hlavním městě, plavba na ostrov Symi trvá cca 1 hodinu. První zastávka je v městečku Yalos, kde je prohlídka s (většinou) slovensky mluvícím průvodcem. Ve vesnici je pak i rozchod, během kterého si můžete dát v místní taverně oběd (není v ceně). V cca 15:45 se vyplouvá na druhou zastávku, ke klášteru Panormitis. Tato zastávka trvá cca 45 minut (výklad o klášteru a rozchod). V cca 18:15 loď vplouvá zpět do přístavu v hlavním městě.
City
Půldenní prohlídka města začíná v cca 9:15 u divadla, kam Vás odvezou autobusy z hotelů a kde Vás čekají průvodci. První zastávka je v 9D kině, odkud pak klienti jdou do Starého města. Průvodce vede klienty kolem Paláce velmistrů, Inn of England a archeologického muzea. Ve Starém městě je i rozchod. Poslední zastávka je u starověkého stadionu a Apolonova chrámu (pouze krátká na rychlé vyfotografování).
Island cruise
V 8:45 loď vyplová k Lindosu z hlavního města. První zastávka je v zátoce Anthonny Quinn, kde se natáčel film Děla z Navarone. Zastávka je vhodná ke koupání a šnorchlování. Druhá zastávka je na nejznámější pláži ostrova, Tsambice. V Lindose je necelé 3 hodiny rozchod a poté se pluje zpět na Rhodos. Poslední zastávka je na pláži Stegna. Cesta tam (nebo zpět) trvá cca 3 hodiny. V cca 17:45 loď vplouvá zpět do přístavu v hlavním městě. V ceně výletu není česky mluvící průvodce, pouze anglicky mluvící doprovod.